UNIÓ MUSICAL DE MURO

La música de banda a Muro arrenca l’any 1801 quan un grup de músics de paisans va ser contractat per tocar a les festes d’Albaida. L’any 1805 se signa davant de notari un conveni on els músics i el director establien unes clàusules de funcionament, document que podem considerar com el contracte fundacional de la posterior Corporació Musical Primitiva.

A principis de la dècada dels vuitanta del segle XIX es va fundar una altra formació anomenada Música Nova. Al segle XX, Muro comptava amb dues bandes La primitiva sota la direcció de Rafael Esteve Nicolau i la Nova de Remigio Gonzálbez Solbes. Anys després hi haurà un canvi en la direcció de les dues bandes fent-se càrrec José Esteve Nicolau i Juan Jover Segura, respectivament.

El 1932 es va produir una divisió a la Música Nova per motius polítics propis de la II República i es va formar una tercera, la Música del Patronat dirigida per Salvador Tormo Vallcanera. El 1935 les tres bandes es van fusionar per constituir l’actual Unió Musical de Muro sota la direcció de José Esteve Nicolau.


LLEGUIR MÉS

“Penso que una vida dedicada a la música és una vida bellament emprada,
i és a això al que he dedicat la meva.”


LUCCIANO PAVAROTTI

Comments are closed.