Història

2historia1La música de banda al nostre poble arranca en 1801 quan un grup de músics de retreta de Muro fou contractat per a tocar en les Festes d’Albaida. A mitjans del segle XIX es constituí formalment la Corporació Musical Primitiva davall la direcció de Ramon Gonzálbez Reig i en la década dels huitanta d’eixe mateix segle es fundà una altra banda -possiblement denominada Música Nova perquè aleshores eixe nom s’adoptava en la majoria dels pobles valencians per a diferenciar-se de la ja existent- que desaparegué cap a 1889. Curiosament, el nostre poble visqué un breu període, entre 1891 i 1892, sense cap banda.En la primera década del segle XX, Muro comptà de nou amb dues bandes, l’esmentada i refundada en 1893 Primitiva sota la direcció de Rafael Esteve Nicolau i la Nova de Remigio Gonzálbez Solbes fundada en 1908. Aquestes dues entitats conviviren amb la tradicional rivalitat dels partidaris d’una i altra, d’igual manera que succeeix en l’actualitat en aquells pobles que compten amb dues bandes. A principis de la década dels vint, les dues agrupacions sofriren canvis de director: José Esteve Nicolau i Juan Jover Segura, respectivament. En 1932 es produí una divisió en la Música Nova per motius polítics, propis de la II República, i es formà una tercera banda anomenada Dreta Regional Agrària -també coneguda popularment com la Música del Patronat- dirigida per Salvador Tormo Vallcanera. Finalment, en 1935 totes tres bandes es fusionaren per constituir l’actual Unió Musical Primitiva de Muro sota la direcció de José Esteve Nicolau. L’apel·latiu Primitiva anà caient en desús després de la guerra civil.

En 1943 es féu càrrec de la direcció de la banda el mestre José Esteve Solbes que estigué 35 anys exercint eixa funció; a més, impulsà la participació de l’entitat en distints certàmens entre els quals cal ressenyar els cinc Primers Premis de l’organitzat per la Diputació d’Alacant. A la seua mort fou substituït pel seu fill, José Esteve Pérez, el qual aconseguí també un Primer Premi a Alacant, però dimití per motius personals en 1984, agafant la direcció de la banda Rafael Alcaraz Ramis que per problemes de salut també hagué de deixar-la l’any següent. Aleshores, un altre murer, Joan García Ivorra, catedràtic en el Conservatori d’Alacant, s’encarregà de la banda fins que a finals de 1987 la deixà per motius professionals. Davall la seua batuta també s’aconseguiren importants premis en els Certàmens de Benidorm i Alacant i amés s’implusa l’Escola Municipal de Música, en un projecte conjunt de la Unió Musical amb de l’Ajuntament de Muro. Posteriorment, en 1998 es canvia el model d’ensenyament musical per un projecte col·laboratiu entre diverses bandes de la comarca que es l’actual Escola Comarcal de Música que compta amb més de 300 educands i amb distintes especialitats. Aquestes iniciatives anaven encaminades a potenciar l’educació dels futurs músics de la banda.

p005_1_01

El substitut de l’anterior director, José V. Moltó García, fou un dels màxims impulsors d’aquestes escoles i amb ell s’aconseguiren tres Primers Premis en el Certamen de la Diputació d’Alacant i es realitzà la gravació del disc La Penya el Frare. En 1997 abandonà la direcció de la Unió Musical per causes personals, sent substituït per José R. Pascual Vilaplana com a director invitat (anteriorment, en 1992 havia estat com a titular). Per motius professionals, també va dimitir a finals de 2001, iniciant-se un breu període d’inestabilitat en la direcció de la banda.

Al llarg d’aquest període la Unió Musical de Muro va commemorar els II Centenari de la Música de Banda a Muro, motivat per la troballa d’un article al programa de festes d’Albaida de 1801 que en feia referència a músics civils de Muro, després de molts anys de tindre bandes militar. Amb aquella ocasió es va publicar el llibre del qual part d’aquest article forma part amés de tota una sèrie de col·loquis, concerts, i activitats.

Així, Daniel Ferrero Silvaje i Pedro Salinas Robles dirigiren la Unió Musical entre 2002 i 2003. Posteriorment la banda torna a nomenar com a director titular a José R. Pascual Vilaplana qui finalment acaba aquesta nova estada l’any 2007. Durant aquesta etapa es celebra el II FIMBAND Festival Internacional de Música de Banda amb participants com Henrie Adams, Jan Cober o Johan de Meij.

Al 2007 director elegit per continuar al capdavant de la Unió Musical de Muro és el música de Xàtiva Miguel A. Grau Martínez. Sota la seua batuta la Unió Musical de Muro guanyà el primer premi al IV Certamen de de Música Festera d’Oliva en febrer de 2009. També l’any 2009 la Unió Musical de Muro participa en el disc col·lectiu De Fang una monografia doble del anterior director i músic de la banda José Rafael Pascual Vilaplana.

2013

A l’any 2010 es commemorà el 75 aniversari de la entitat, amb diverses activitats com un concert oferit per la Orquestra Simfònica d’Alacant dirigida pel mestre murer Joan García Iborra o un homnatge íntim a Salvador Martínez Richart, el Ti Salvador a qui la banda deu moltes generacions de músics abans d’establir les escoles de música.

En gener de 2011 la banda decideix fer un canvi de batuta i després d’un període de reflexió en ocasió del concert de festes de 2011 es presenta l’acutal director Rafael García Vidal d’Alfarrasí com a nou director de la Unió Musical de Muro.

Per a l’any 2014 i 2015 la Unió Musical de Muro es troba immersa en conmemoracions al voltant de la figura de Francisco Esteve Pastor (Paco Esteve) un autor que ha proporcionat grans pàgines a la història de la Banda de Muro, en motiu dels 25 anys de la seua mort i del centenari del seu naixement.