Alumnes actius seleccionats per al IX Curs de Direcció de Banda

06 Jun Alumnes actius seleccionats per al IX Curs de Direcció de Banda

logo_curs_direccio_defEn aquesta entrada publiquem els codis dels alumnes actius seleccionats per al
IX Curs de Direcció de Banda Unió Musical de Muro.
Alumnes actius seleccionats

092017001
092017003
092017004
092017005
092017007
092017008
092017009
092017012
092017014
092017018

En un termini de 48 hores caldrà que els alumnes seleccionats com actius confirmen la plaça enviant un e-mail a cursdirecciomuro@uniomusicalmuro.org i també caldrà que s’abone la totalitat  de la quota abans de l’11 de juny.

Els alumnes no seleccionats com actius també caldrà que confirmen la plaça, en aquest cas com a oient, a cursdirecciomuro@uniomusicalmuro.org en un termini de 48 hores i abonar la totalitat de la quota abans de l’11 de juny.

NOTA: En el cas que algun alumne actiu seleccionat no confirmara la plaça, s’assignarà aquesta a un altre inscrit.


En esta entrada publicamos los códigos de los alumnos activos seleccionados para el
IX Curso de Dirección de Banda Unión Musical de Muro.
Alumnos activos seleccionados

092017001
092017003
092017004
092017005
092017007
092017008
092017009
092017012
092017014
092017018

En un plazo de 48 horas los alumnos seleccionados como activos deberán confirman la plaza mandando un e-mail a cursdirecciomuro@uniomusicalmuro.org y también abonar la totalidad de la cuota antes del 11 de junio.

Los alumnos no seleccionados como activos también deberán confirman la plaza, en este caso como oyente, a cursdirecciomuro@uniomusicalmuro.org en un plazo de 48 horas y abonar también la totalidad de la cuota antes del 11 de junio.

NOTA: En el supuesto que algún alumno activo seleccionado no confirmara la plaza, se asignará ésta a otro inscrito.